ДГ "Щастливо детство"

Детска градина в село Константин

Учебно - възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за училище.

Осъществява се чрез образователни направления:

  • математика;
  • български език;
  • литература;
  • запознаване със социалния живот;
  • природен свят;
  • музика.

Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения - Коледа; Баба Марта; Великден; тематични тържества.

Основен акцент в работата на детската градина е формирането на екологична култура у подрастващите.